Lammin hyvinvointikeskuksen rakennustyö käynnistymässä

6.6.2019

Lammin ydinkeskustaan Isolukkarintielle suunnitellun ikäihmisten asuintalon rakennustyöt ovat käynnistyneet viikolla 23 valmistelevilla töillä ja vanhan päiväkotirakennuksen purkutöillä.

Hyvinvointikeskukseen tulee yhteensä 42 asuntoa hämeenlinnalaisille ikäihmisille (+60 v) sekä ravintola-, päivätoiminta- ja mm. liikuntatilat.

Kohteen pääurakoitsijaksi on valittu kilpailutuksen jälkeen lahtelainen yritys Varte Lahti Oy. Urakka-aika on noin 14 kuukautta ja uudet asukkaat muuttavat hyvinvointikeskukseen alkusyksystä 2020.

Alun siirtymävaiheessa hyvinvointikeskukseen muuttaa ensisijassa  Lammin vanhainkodin asukkaat ja jäljelle jääviin asuntoihin asuntohakemuksia ryhdytään vastaanottamaan maaliskuun alussa 2020.