Lammin rakennustyöt on keskeytetty toistaiseksi

14.6.2019

Kuun alussa käynnistyneet Lammin hyvinvointikeskuksen rakennustyöt on jouduttu keskeyttämään uhanalaisen lintulajin pesimisrauhan turvaamiseksi.

Alustavan tiedon mukaan kohteen rakennustöiden täysimittainen käynnistäminen tullee siirtymään noin kahdella kuukaudella, joten myös kohteen valmistuminen menee pitkälle syksyyn 2020.

Purettavan päiväkotirakennus räystäiden alla on todettu olevan tervapääskyn pesiä ja myös pesiviä tervapääskyjä, jotka on rauhoitettu.

Töiden uudelleen käynnistäminen ja mahdolliset muut rakennuspaikalla tehtävät valmistelevat työt ja niiden salliminen on selvityksen alla yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.