Poikkeustilaan liittyvä tiedote

1.4.2020

Säätiön taloissa seurataan yhteiskunnan antamia määräyksiä ja ohjeistuksia poikkeustilan vuoksi ja toimitaan näiden mukaisesti.

Hoivayksiköt on kokonaan suljettuja ulkopuolisilta, niissä on voimassa vierailukielto.

Muissa säätiön taloissa tapahtuvien vierailujen osalta säätiö kehottaa asukkaiden omaisia ja muita vierailijoita välttämään asukkaidemme luona vierailuja tai ainakin harkitsemaan vakavasti vierailun tarpeellisuutta (voisiko yhteydenpidon hoitaa puhelimella tai sähköisesti).

Ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien läheisillä on suuri merkitys virustaudin leviämisen ehkäisemisessä.

Asukkaiden yhteydenotot talonmieheen, kiinteistöhuoltoon tai muuhun henkilöstöön tulee ensisijassa hoitaa puhelimella tai sähköisesti.

Taloilla tehdään poikkeustilanteen aikana vain akuutit ja välttämättömät korjaustoimenpiteet ja nekin korostettua huolellisuutta ja hygieniastasoa noudattaen.

Säätiön yhteisöohjaaja on käynnistämässä soittorinkipalvelua niissä säätiön taloissa, joissa on normaalitilanteessa  järjestetty säännöllistä kerhotoimintaa.