Järjestyssäännöt

HÄMEENLINNAN VANHUSTEN ASUNTOSÄÄTIÖ 1 (2)
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
SOVELTAMISALAT
Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lainsäädännön ja kunnan järjestyssääntöjen lisäksi, mitä näissä järjestysmääräyksissä tai säätiön hallituksen erillisissä päätöksissä on sanottu.
YLEISET JÄRJESTYSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisen asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.
Yhteiset tilat
Kerrostaloissa ulko-ovet on varustettu sähkölukoilla ja aukioloajat on ohjelmoitu talokohtaisesti. Ulko-ovien ollessa lukittuina on niistä kuljettaessa huolehdittava siitä, että ne lukittuvat uudelleen.
Porraskäytävän siisteys vaatii:
-kuljettaessa pyyhitään jalat ja liikutaan meluttomasti
-huoneistoja ei tuuleteta portaisiin
-kotieläimiä ei päästetä portaisiin ilman ohjausta
-vaatteita ei pölytetä eikä harjata portaissa
-tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa
UILKOALUEET
Talousjätteet ja muut roskat tulee lajitella asianmukaisesti sekä toimittaa niille varattuihin jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava.
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittua vain niitä varten varatuilla paikoilla. Polkupyörät ym. säilytetään niille varatuissa telineissä tai pyörävarastossa.
Lintujen ruokkiminen kiinteistön alueella on kielletty.
HUONEISTOT 2 (2)
Asukkaiden yörauhaa häiritsevä toiminta on kielletty klo 22.00 - 07.00 välisenä aikana. Mikäli perhejuhlat tms. tilaisuudet jatkuvat myöhempään on niistä ilmoitettava talonmiehelle. Tarpeetonta vedenlaskua kyseisenä aikana tulee myös välttää. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista vioista on viipymättä ilmoitettava talonmiehelle. Viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen, eikä myöskään ongelmajätteitä.
Huoneistojen parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet.
Asukkaiden ollessa poissa huoneistosta pidempiä aikoja on siitä aina ilmoitettava talonmiehelle tai talon muulle henkilökunnalle.
On suositeltavaa, että asukkaat käyttäisivät talon pesutupaa. Oman pesukoneen asentamiselle on aina erikseen pyydettävä lupa isännöitsijältä.
Huoneistosta muutettaessa on huoneisto siivottava ja jätettävä siistissä kunnossa seuraavaa asukasta varten. Huoneiston huonosta hoidosta voi joutua korvausvastuuseen.
TOMUTTAMINEN
Mattojen tomuttaminen ja vuodevaatteiden puisteleminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla. Huoneistokohtaisella parvekkeella liinavaatteiden puistelu on sallittu ainoastaan katteiden sisäpuolella.
KOTIELÄIMET
Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Kotieläimet eivät saa liata yhtiön rakennusta tai kiinteistön aluetta. Mikäli kotieläin aiheuttaa vahinkoa talolle, naapureille tai heidän omaisuudelleen on kotieläimen haltija velvollinen korvaamaan aiheutetut vahingot.
JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN
Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.
Hämeenlinnassa 4.3.1999
Hämeenlinnan Vanhusten asuntosäätiö
Hallitus