Yleistä

Toimintavuosi 2019 on Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön 40 toteuttamisvuosi. Säätiö kuuluu Hämeenlinnan kaupungin konserniin ja kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

HÄMEENLINNAN VANHUSTEN ASUNTOSÄÄTIÖ

Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö toimii vanhusten asuntojen ja erityisasuntojen tuottajana Hämeenlinnan kaupungin asukkaille. Kotona asumista tuetaan kaupungin järjestämän hoivan turvin niin, että siellä on mahdollista asua elämän loppuun asti. Säätiön palvelutuotantoa kehitetään asukkaiden palvelutarpeiden mukaisesti.

Toiminta-ajatuksemme on " Esteetöntä asumista ja virikkeellistä toimintaa" hämeenlinnalaislle ikäihmisille.

 

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

Ikääntymispoliittisten näkemysten mukaan ikäihmisellä on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen sekä oikeus saada tarvittaessa apua ja hoitoa.

Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

Turvallisuus

Kodin ja arjen hallinta

Yksilöllisyys