Tervetuloa

 

Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö sr on perustettu 1979 ja se kuuluu Hämeenlinnan kaupungin konserniin kotipaikkana Hämeenlinnan kaupunki. Säätiö vuokraa omistamiaan ja hallitsemiaan asuntoja 60 vuotta täyttäneille hämeenlinnalaisille.

Hämeenlinnan seutukuntien vanhustenkotiyhdistysten vuokra-asunnot ovat siirtyneet Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiöön omistukseen 1.7.2009 alkaen. Vanhustentaloja ja palveltualoja on yhteensä noin 30 kohdetta. Asuntoja on yhteensä lähes 700 huoneistoa.

Säätiön omaisuutta ja sen asioita hoitaa ja sitä edustaa 5-jäseninen hallitus, jonka Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan. Asukasvalinnat tekee pääsääntöisesti Realia Isännöinti Oy:n isännöitsijä ja kiinteistösihteeri. Palvelutaloihin valinnat tehdään Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten asiakasohjausyksikön kautta. Kaupunki järjestää asukkaiden tarvitseman avun ja kotihoidon. Säätiön talojen kiinteistönhoito on pääsääntöisesti hoidettu keskustan alueen kiinteistössä omana toimintana ja talonmiehet asuvat pääsääntöisesti perheineen asuintaloissa. Muissa kuin talonmiesten hoitamissa kiinteistöissä talonmiestehtävistä vastaa pitkäaikaiset kiinteistöhuoltotoimijat.