010 228 7017 | sonja.lohenoja@retta.fi |  Raatihuoneenkatu 17 A,  3. krs, 13100 Hml

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava järjestyslain sekä muiden lakien ja asetusten lisäksi säätiön järjestyssääntöjä ja muita säätiön hallituksen erikseen tekemiä päätöksiä.

YLEISET JÄRJESTYSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä ja –rauhaa. Talossa asuvien ja vierailevien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että heidän vieraansa noudattavat kiinteistön alueella näitä järjestyssääntöä ja muita lakeja ja asetuksia.

YHTEISET TILAT

Kerrostaloissa ulko-ovet on varustettu sähkölukoilla ja niiden aukioloajat on ohjelmoitu talokohtaisesti (yleensä klo 22.00 – 07.00). Ulko-ovissa kuljettaessa on huolehdittava aina siitä, että ovet sulkeutuvat ja yöaikaan lukittuvat.

Porraskäytävien siisteys vaatii:

  • kuljettaessa pyyhitään jalat ja apuvälineiden renkaat ja liikutaan meluttomasti
  • huoneistoja ei tuuleteta portaisiin
  • kotieläimiä ei päästetä portaisiin ilman ohjausta ja kytkentää
  • vaateita ei pölytetä eikä harjata portaissa
  • tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa
  • Ilmoitusten, mainosten ja kilpien kiinnittäminen on sallittua vain säätiön luvalla.

ULKOALUEET

Talousjätteet ja muut roskat tulee lajitella kulloisenkin ohjeen mukaisesti sekä toimittaa niille varattuihin jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta (esim. huonekalut) on asukkaiden itse huolehdittava, niitä ei saa tuoda jätekeräyspisteelle.

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niitä varten varatuilla paikoilla. Polkupyörät yms. säilytetään niille varatuissa telineissä tai pyörävarastossa. Varattua autopaikkaa ei saa käyttää muuhun kuin rekisterissä olevan ja aktiivisessa käytössä olevan ajoneuvon paikoittamiseen.

Lintujen ja kaikkien muidenkin eläimien ruokkiminen on koko kiinteistön alueella kielletty.

HUONEISTOT

Asukkaiden yörauhaa häiritsevä toiminta on kielletty klo 22.00 – 07.00. Mikäli perhejuhlat tms. tilaisuudet jatkuvat myöhempään on niistä ilmoitettava talon- tai huoltomiehelle sekä naapureille ennakkoon. Tarpeetonta vedenlaskua yörauha-aikaan tulee välttää. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista vioista on viipymättä ilmoitettava talon- tai huoltomiehelle. Viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen.

Huoneistojen parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet mahdollisuuksien mukaan. Huoneistojen pihaterassilla tai pihalla ruoan valmistus on mahdollista mikäli siitä ei aiheudu savu/hajuhaittoja naapureille eikä palovaaraa.

Avotulen käsittely ja kynttilöiden polttaminen on kielletty, pl. itsenäisyyspäivänä, jolloin kynttilöitä voi polttaa valvottuna. Sähkökynttilöiden yms. käyttöä ei ole rajoitettu.

Asukkaiden ollessa poissa huoneistosta pidempiä aikoja on siitä aina ilmoitettava talon- tai huoltomiehelle tai isännöitsijälle.

Oman pesukoneen asentamiselle on aina erikseen pyydettävä lupa isännöitsijältä ja suositeltavaa onkin käyttää taloyhtiön pesu- ja kuivaushuonetta.

Huoneistosta muutettaessa pois on huoneisto siivottava ja jätettävä siistissä kunnossa seuraavaa asukasta varten, sama koskee myös huoneistolle kuuluvaa varastotilaa. Huoneiston siivoamatta jättäminen tai huono hoito voi johtaa korvausvastuuseen.

TUPAKOINTI

Säätiö on vuoden 2016 alusta lähtien pyrkinyt savuttomuuteen mm. kaikki uudet vuokrasopimukset tehdään maininnalla, joka kieltää tupakoinnin huoneistojen sisätiloissa. Tupakointi on kielletty myös kaikissa talojen yhteisissä tiloissa ja yhteisillä parvekkeilla.

TOMUTTAMINEN

Mattojen tomuttaminen ja vuodevaatteiden puisteleminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla. Huoneistokohtaisella parvekkeella liinavaatteiden puistelu on sallittu ainoastaan kaidetason sisäpuolella.

KOTIELÄIMET

Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Kotieläimet eivät saa liata huoneistoa, kiinteistön aluetta tai rakennusta. Mikäli kotieläin aiheuttaa vahinkoa talolle, naapureille tai heidän omaisuudelleen on kotieläimen haltija velvollinen korvaamaan aiheutetut vahingot.

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen/irtisanomisen       

Hämeenlinnassa 18.2.2019

Kiinnostuitko? Täytä asuntohakemus jo tänään!