Yhteisöohjaajan haku on käynnissä

23.5.2018

Hämeenlinnan vanhusten asuntosäätiö hakee palvelukseensa yhteisöohjaajaa. Toimi on aluksi vuoden määräaikainen, mutta säätiön tavoitteena on jatkossa vakinaistaa tehtävä. Haku on käynnistynyt ja se päättyy 13.6.2018 klo 12.00.

Säätiön hallituksessa on ollut jo pitkään tavoitteena uuden toimihenkilön palkkaaminen auttamaan talossa asuvien ikäihmisten eteen tulevissa asumiseen ja elämiseen liittyvissä monenlaisissa asioissa. Myös yleiset kehitysnäkymät ja linjaukset ikäihmisten kotona asumiseen ja selviytymiseen liittyen tukevat tätä tavoitetta.Säätiö hakee yhteisöohjaajan palkkaamisella  myös talojen ja asuntojensa vetovoimaisuuden kasvattamista.

Säätiön palveluksessa on tällä hetkellä 10 henkilöä, joista 9 on talonmiehiä .Asuntoja on yli 600 huoneistoa noin 30 eri kiinteistössä niin kantakaupungissa kuin myös pitäjissä. Liikevaihtoarvio vuodelle 2018 on 4,4 M€. Säätiö kuuluu Hämeenlinnan kaupunkikonserniin ja noudattaa AVAINTA-tessiä.

Yhteisöohjaajan työkuva muodostuu pääasiassa säätiön kiinteistöillä tapahtuvasta toiminnasta, jolla ohjaaja pyrkii kehittämään ja aktivoimaan talojen yhteisöllistä toimintaa vapaaehtoistoimijoiden ja talojen viriketyöryhmien kanssa.Yhteisöohjaaja avustaa, ohjaa ja tukee asukkaiden selviytymistä mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Ohjaaja myös kehittää yhteisöllistä toimintakulttuuria ja asukasosallisuutta taloilla.

Yhteisöohjaajan toimintaympäristöön kuuluu noin 20 säätiön kiinteistöä, joilla ohjaaja säännöllisesti kiertää, ohjaajan toimipaikka tulee olemaan kantakaupungissa.

Yhteisöohjaajan toimi on kokonaan uusi ja näin ollen valittava henkilö pääsee vaikuttamaan osittain työkuvaansa ja tehtäviin säätiössä laaditun työkuvauksen pohjalta.

Valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa koulutusta (esim. sosionomi amk) tai  muuta soveltuvaa tutkintoa sekä oman auton käyttömahdollisuutta. Hakijalta arvostetaan mm. kykyä itsenäiseen työskentelyyn,  organisointiin, ryhmänohjaukseen, liikunnallisuuteen sekä sosiokulttuuristen menetelmien tuntemista ja verkostoitumistaitoja. Yhteisöohjaaja ei  tuota hoidon- tai hoivan palveluita asukkaille, vaan niistä vastaa kaupungin toimijat tai yksityiset palvelutuottajat.

Toimi on aluksi vuoden määräaikainen ja sen jälkeen jatkettavissa toistaiseksi voimassaolevana. Valittujen hakijoiden haastattelut pyritään tekemään viikolla 26 ja töiden aloitusajankohta  on 1.8. tai sopimuksen mukaan.

Lyhyet hakemukset (ei palauteta), joissa on liitteenä CV ja palkkatoivomus pyydetään toimittamaan viimeistään 13.6.2018 kello 12.00 joko sähköpostitse heikki.merilainen@realia.fi tai osoitteeseen Hämeenlinnan vanhusten asuntosäätiö, Heikki Meriläinen,  Sibeliuksenkatu 5, 4. krs, 13100 Hämeenlinna.

Lisätietoja yhteisöohjaajan tehtävään liittyen antaa toimitusjohtaja Heikki Meriläinen maanantaina 28.5. ja  perjantaina 1.6. klo 08.00 – 10.00,  puh. 010 228 7005.